Privacy Policy

H. Krott Sportprijzen respecteert uw privacy. Wij erkennen uw behoefte aan controle over uw persoonlijke gegevens welke bij H. Krott Sportprijzen bekent zijn. Met persoonlijke informatie wordt de informatie die herleidbaar is tot uw persoon bedoeld.

H. Krott Sportprijzen gebruikt deze informatie voor statistische doeleinden en om een indruk te krijgen van uw behoeften en u daardoor een betere service te kunnen verlenen.

Om uw ervaringen met onze website te verbeteren zou H. Krott Sportprijzen tevens uw bezoek aan onze website kunnen analyseren. Ons beleid ten aanzien van de privacy van uw informatie omvat drie elementen:

Toezicht

H. Krott Sportprijzen is een voorstander van zelfregulering op het gebied van privacy. Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties en consumentenorganisaties die zich bezig houden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.

Toegang en accuratesse

H. Krott Sportprijzen draagt zorg voor het bijhouden van uw persoonlijke gegevens. Wij maken het voor u mogelijk de gegevens die H. Krott Sportprijzen van u heeft te herzien en indien nodig bij te werken en te corrigeren.

Keus

H. Krott Sportprijzen of haar partner site(s) zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. Het is daardoor niet mogelijk direct benaderd te worden door partners en of klanten van H. Krott Sportprijzen of haar partners op basis van de door u beschikbaar gestelde persoonsgegevens.

Bent u onverhoopt toch benaderd? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd worden.